ANTEN GSM/3G SMA ĐỰC THU SÓNG 900/1800 MHZ 3-5DB 20CM

50.000 

Call : để được tư vấn