KIT phát triển STM32F407VET6 Cortex-M4

320.000  300.000 

Call : để được tư vấn